Gapura Ilmu

Perkhidmatan yang disediakan:
  • Pinjaman buku dari rak terbuka
  • Rujukan buku di Red Spot
  • Surat khabar
  • Majalah
  • Kamus
  • Ensikplopedia
  • Komputer
  • WIFI

No comments:

Post a Comment