Pinjaman dan Pemulangan Buku

  • Pelajar hanya dibenarkan meminjam DUA buah buku dalam seminggu.
  • Pelajar yang lewat memulangkan buku didenda RM 0.20 per buku.
  • Pelajar yang menghilangkan buku perlu menggantikan buku yang baru atau didenda membayar dengan bayaran yang bersesuaian dengan buku.

No comments:

Post a Comment